Menu Close

Omskärelse Islam

Kvinnlig omskärelse och könstympning i islam

Manlig omskärelse Wikipedia

En muslimsk omskärelse utan ett liv som muslim har enligt muslimer inget värde. I en debattartikel i DN för en tid sedan, undertecknad av nio ”humanister. Alla är världsreligioner, men judendomen är väldigt liten i jämförelse med islam och kristendom. – Olika symboler. – Det finns regler för vad man får och inte får äta inom både judendomen (kosher) och islam (halal). INRIKES. Centerpartiet beslutade igår på sin partistämma beslutat att partiet ska verka för att omskärelse av pojkar som inte sker av medicinska skäl ska förbjudas i Sverige. I dag finns en helt annan medvetenhet om barnets perspektiv än för några tusen år sedan. Eventuella suturer (stygn) faller bort efter några veckor. Omskärelsen är i dessa religioner en ceremoni som kan jämföras med det kristna dopet. Jag omskar mig för att jag konverterade till islam och omskärelse är något islam kräver samt när man ska gifta sig kräver kvinnan att mannen ska vara omskuren. Hanna-Helena Jonsson, 9C Varför en analys. Omskärelsecenter grundare, Abdelhadi Wahbi, har varit verksam läkare sedan flera år Och har specialistkompetens inom hud och könssjukdomar. Människan är beroende av Allah nåd, barmhärtighet och rätt tro och goda handlingar är förutsättningen för Allahs förlåtelse. Enligt Socialstyrelsen, AW har visat att han uppfyller kraven i lagen (2001:499) Om omskärelse av pojkar samt Socialstyrelsen föreskrifter och almänna råd om omskärelse av pojkar. Lagförslaget har väckt kritik från religiösa ledare på Island och i övriga Europa. Bland annat varnade partiledningen för att ett förbud kommer att uppfattas som att C vill förbjuda judendomen och islam. En analys om likheter och olikheter. Det kan göras av medicinska skäl eller kulturella och religiösa skäl. Partiledningen varnar för att det kommer att uppfattas som att partiet vill förbjuda judendomen och islam.

Har kvinnlig omskärelse introducerats av Islam. Text+aktivitet om riter inom islam för årskurs 4,5,6. Clio. Omskärelse. Brudens händer och fötter dekoreras ofta med henna innan bröllopet. I samband med omskärelsen får pojkar sina namn. Som exempel på vad tankesmedjan ska driva för frågor nämner tankesmedjans chef, Christer Sturmark, kravet på förbud mot manlig omskärelse. Omskärelsen innebär att förhuden tas bort och det sker oftast genom en mindre operation på ett sjukhus. Totalt antas en knapp tredjedel av alla män i världen vara omskurna. Men laglig rätt är inte detsamma som moralisk rätt. Nu slänger jag in det bild jag har så får folk med bra koll besöka tråden och och slå mig i huvudet med dum-käppen om jaghar fel =). Enligt konventionen om barnets rättigheter och WHO ska traditionella sedvänjor som är skadliga för barn avskaffas. Könsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor är en flera tusen år gammal tradition som förekommer i en del länder i Afrika och i Mellanöstern. I islam omskärs pojkar, och det kan ske vid olika tidpunkter, när pojken är sju månader eller sju år.

  1. Videoklipp av omskärelse islam
  2. Manlig omskärelse i islam – www islamguiden com
  3. Khitan omskärelse Wikipedia
  4. Bilder av omskärelse islam
  5. Omskärelse av män – 1177 Vårdguiden

Omskärelse av vuxna män samt nyfödda pojkar (dvs. En omskuren penis är lättare att tvätta eftersom förhuden inte behöver föras bort och en studie visar att enbart 4% omskurna unga män hade dålig hygien jämfört med …. I Haditherna finns sägnen om Ibrahim som omskars vid 8 års ålder och om Heracilucs som läser i stjärnornas horoskop om “Kungen av omskärelse”. Omskärelse av män. En omskärelse innebär att förhuden som sitter över penisens yttersta del, ollonet, helt eller delvis tas bort. I vissa religioner, så som judendom och islam, är manlig omskärelse en självklarhet. I andra kulturer menar man att omskärelse är hygienisk och förebygger …. Islam INLEDNING. Islam betyder fred, frid, underkastelse. I debatten om omskärelse av pojkar har ett förbud mot denna praxis framställts som liktydigt med ett utplånande av judendom och islam i Sverige. Vuxnas behov av religiösa identitetsmarkörer har ställts mot barnets rätt till kroppslig integritet. Ett förbud kommer att tolkas som att vi går emot dessa folkgrupper som redan har det svårt och att vi är emot judendom och islam, sade han. Frågan väckte också stor debatt på stämman, och flera ombud gick upp och försvarade motionen som skulle göra det olagligt att omskära pojkar. Islam, Kristendom, Judendom, Hinduism och Buddhism. Det finns också länder där kvinnlig omskärelse förekommer. Dock är islams ståndpunkt när det rör kvinnlig omskärelse inte helt klar och detta har diskuterats i ett flertal trådar. Centerstämman har beslutat att partiet ska verka för att förbjuda omskärelse av pojkar som inte sker av medicinska skäl. Omskärelsen får endast utföras av en mohel (en särskilt utbildad judisk omskärare). Fler än två miljoner flickor i åldrarna 4-11 år könsstympas varje år världen över. Fordi omskærelsen er så afgørende i jødedommen, kan man ikke bare forbyde omskærelse af drenge og regne med, at jøder lever videre som før. I Kyrkans Tidning läser jag att det ateistiska samfundet Humanisterna har startat en tankesmedja. Manlig omskärelse däremot är påbjuden i judarnas Tora och i muslimernas hadith. Omskärelse är endast obligatoriskt för Islam, (När jag jämför Islam och Kristendomen, det är obligatoriskt i vissa andra religioner också) det är ej obligatoriskt i kristendomen. Det sker också kvinnliga omskärelser i Islam, men det står ej i Koranen, det är bara en gammal tradition. I islam och judendom uppges bortskuren förhud vara tecknet på en pakt med Gud. Inom judendomen ska omskärelse ske på pojkbebisens åttonde dag. Text+aktivitet om riter inom islam för årskurs 4,5,6. För muslimer är religionen alltid närvarande vid stora händelser i livet. Muhammed framträdde i Mekka som omvändelse- och domsförkunnare. Detta är en tradition som sägs komma från Abrahams tid. Dopet inom kristendomen är en liknande tradition. Frågan väckte stor debatt under stämman. En reaktion på “ Testa dig själv – islam ” Pingback: Testa dig själv | SO för år 8 Söderbyfriskola. Jag använde mig även av vetenskapliga artiklar om kvinnlig omskärelse, och flertal böcker som rör feminism i islam. Då pojken är äldre än tolv år eller när det bedöms lämpligt görs omskärelsen i lokalbedövning och tar i sin helhet 40 minuter. Patienten och föräldrarna får muntlig och skriftlig information om hygien och skötsel efter operationen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *