Menu Close

Provsvar – Cellprov

Frågor och svar om gynekologisk cellprovtagning – 1177

Då blir du kallad på cellprov igen efter tre till sju år beroende på din ålder. När man fyller 50 år så kallas man med 5 års intervall, upp till 70 års ålder. Kvinnor som inte hörsammat kallelse vid 64 års ålder, kallas årligen fram till och med 70 år. Efter 64 år kallas bara du som haft förändringar tidigare. Efter 70 års ålder är det bara kvinnor som tidigare har blivit behandlade för betydande cellförändringar som fortsätter att få kallelser till provtagning var tredje år resten av livet. Om patologiskt cellprov/px rekommenderas konisering av kvinnor >30 år eller avslutat barnafödande. Enligt nya riktlinjer ska screeningen från 32 års ålder i stället göras med HPV-test i första hand. Receptbelagda oralt antiviralt läkemedel. …. Vid fortsatt barnönskan, ålder ≤30 år OCH motiverad patient kan kontroller med cellprov,kolposkopi och ev px 12 o 24 månader efter indexprov övervägas. Cellprov tas med tre års mellanrum hos kvinnor mellan 23 och 50 års ålder och med fem års mellanrum hos kvinnor mellan 50 och 65 års ålder.

Cellprov Ålder
Gynekologisk cellprovskontroll Om cellprovtagning

Alla kvinnor mellan 23 och 65 års ålder erbjuds cellprovtagning. Cellprov som tas sex månader innan nästa planerade provtagning, får tas av barnmorska och går då under benämningen Gck. Hos oss kan du som är privatbetalande kund få en gynekologisk undersökning som inkluderar cellprov. Regionenerna i landet kommer inte själva att bekosta satsningen utan bidrag väntas komma från regeringen. Inget hindrar att du själv tar initiativ till provtagning men det innebär inga medicinska fördelar att ta prov. Från och med 30 års ålder analyseras proverna för HPV. Om du är 50 år eller äldre och alltid haft normala prover när du blivit kallad tidigare, är det inte sannolikt att cellförändringar utvecklas. Det kan exempelvis vara vid besök i samband med abort, graviditet, preventivmedel eller då gynekologisk undesökning görs av annat skäl. Om HPV finns i provet går det vidare för cellanalys. Att ta cellprov är frivilligt, men det är ett viktigt prov och du får bäst skydd om du går varje gång du blir kallad. Allt från vård under och efter graviditet, föräldrastöd, preventivmedel till cellprov. Prognosen beror bland annat på vid vilken ålder man insjuknar, vilket stadium tumören befinner sig i och på hur elakartade cancercellerna är (Gleasonsumman). Jag är gift och har varit med samma man i över 6 år. Du som har fyllt 60 år och aldrig …. Cellprov bör erbjudas vid besök av annan orsak om prov inte tagits vid kallelse, eller vid besök i närtid innan kallelsen hunnit gå ut. Om cellprov inte tagits vid 64 års ålder skickas kallelser upp till 70 års ålder. Cellprov. Välkommen att kontakta oss när du fått din kallelse för cellprovtagning.

Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer. Det är viktigt att gå till provtagningen när du blir kallad. Du som är över 23 år erbjuds cellprovtagning regelbundet. Om du inte har lämnat cellprov vid 64 års ålder skickas en årlig kallelse upp till 70 års ålder. Efter 70 års ålder kallas du inte längre till cellprovskontroll. Efter 60 – 70 års ålder är risken att utveckla livmoderhalscancer extremt låg för kvinnor som tidigare har deltagit och inte haft höggradiga cellförändringar. Ett cellprov innebär att lösa celler från livmoderhalsen samlas …. Kallelsen är giltig i ett år och ska medtas till cellprovtagningen. Om du redan har tagit ett cellprov mellan två kallelser, hos till exempel en gynekolog, flyttas din nästa kallelse fram beroende på din ålder. Som ni ålder och ange klimakteriet, kan din läkare besluta att årliga prov inte längre är nödvändiga, baserat på din sjukdomshistoria Du behöver. Detta sätt att analysera proverna ger ett säkrare skydd än tidigare. Om ditt provsvar inte visar några cellförändringar vid 64 års ålder, blir du inte erbjuden fler cellprovskontroller. Du som är mellan 50 och 60 år får en kallelse till cellprovtagning vart femte år. Från och med 23 år blir du* kallad på gynekologiskt cellprov vart tredje år. Efter 50 års ålder kallas du vart femte år eller vart sjunde år. Hos oss kan du ta cellprov. Har du missat att ta ditt cellprov kan du själv kontakta oss för provtagning. Det är kvinnor i barnafödande ålder, som har en liten och begränsad tumör och ingen spridning av sjukdomen, som kan vara aktuella för ett sådant ingrepp. Kvinnor som blir gravida efter att ha genomgått en trachelektomi har ökad risk för missfall eller att barnet föds för tidigt. En rutin för kompletterande screening bör finnas på mottagningen. Andelen provtagna kvinnor bör relateras till kallelseår för respektive åldersgrupp. I Sverige rekommenderas att kvinnor tar cellprov vart tredje år i åldrarna 23–50 och sedan vart femte år upp till 60 års ålder. Inbjudan till provtagning hos barnmorska sker när det är dags utifrån tidigare provtagning. Sjukdomen utvecklas långsamt därav finns inte anledning att undersöka sig för ofta. Du blir kallad vart 3:e år vid 23-50 års ålder. Efter 60-70 års ålder är risken låg att drabbas av cancer i livmoderhalsen för kvinnor som ingått i screeningprogrammet och som inte har haft så kallade höggradiga cellförändringar. Tar du cellprov regelbundet får du ett drygt 90% skydd mot livmoderhalscancer. När man fyller 23 år så kallas man för första gången till cellprov. Mellan 23-50 års ålder så erbjuds provtagning var tredje år. Du är välkommen oavsett ålder, kön, sexuell läggning, om du är singel eller har en eller flera partners. Alla som har kvinnligt personnummer får kallelse till gynekologisk cellprovskontroll från 23 till 64 års ålder. Provet tas med 3 års mellanrum för kvinnor mellan 23 och 50 år och med 5 års mellanrum för kvinnor mellan 50 och 65 år. Tack vare att många svenska kvinnor har tagit cellprov har livmoderhalscancer minskat kraftigt och blivit en ovanlig sjukdom. Livmoderkroppscancer drabbar framför allt äldre kvinnor och är mycket ovanligt före 40 års ålder. Det vanligaste symtomet på livmoderkroppscancer är en blödning som uppträder hos en kvinna som passerat klimakteriet. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.. på din ålder…. Normalt cellprov men HPV-positiv Fråga: Jag är 32 år gammal och har precis fått reda på att jag är HPV-positiv (high risk type) mitt cellprov var normalt. För att upptäcka cellförändringar i tid, screenas kvinnor i Sverige med cellprov från livmodertappen från 23 till 64 års ålder. Om cellprovet är avvikande testas det för HPV. Hera Barnmorskor Sollentuna svarar: Hej Nancy, Om du är kallad till barnmorskan för att ta cellprov ( inom screeningprogrammet) så är det kostnadsfritt. Kallelsen kommer till alla kvinnor mellan 23-64 år vart 3:e eller 5:e år beroende på ålder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *